Kontakt

KONTAKT w sprawie EP05/EU05, SN61, ST48, ET40, Tarpana, Lublina, przyczepki N126 i N250, „Piłsudczyk”-a, drezyn pancernych, tankietek, czołgów i samochodu pancernego oraz konwersji i przemalowań modeli.

krzychu@pomniejszone.pl

tel. 601 302 944